"AIRSOFT" PRAVIDLA HRY

...jen aby bylo jasné začínajícím hráčům a zájemcům o air-soft jak to vlastně funguje.

Pravidla jsou všeobecná a můžou se na různých akcích měnit.


Zásah = smrt. Je jedno kam byl hráč zasažen, na zranění se nehraje. Neexistují rukojmí ani zajatci.

Po zásahu ihned ulehá zasažený na zem a zbraň pustí z rukou. Svůj žeton (život) předá "úspěšnějšímu soupeři" a zůstává ležet na místě, při špatných podmínkách (mokro, déšť) odchází na předem smluvené místo a tam zůstává dle dohody určitý čas.

 Při odchodu jde se zbraní zdviženou nad hlavou a sejmutou pokrývkou hlavy (ale s brýlemi). V případě, že se po své cestě dostane do nějaké přestřelky oznámí všem, že je "down" - nezasahuje do bitvy. Urychleně se ztrácí z místa přestřelky nebo uléhá tváří k zemi, pokud by jeho pohyb mohl mást jednu ze zúčastněných bojovníků. Po dobu, kdy je mrtev, nesmí mluvit s živými (až na oznámení o své smrti).

Za zásah se považuje dotkne-li se kulka přímo (ne tedy odrazem) hráče, jeho oděvu, vlasů atp.
Protože zásah není často ani slyšet ani vidět, hraje se na důvěru a fair play. Zasažený ihned po tom, co ucítil, že byl zasažen sám ohlásí útočníkovi, že je "mrtvý". Pokud útočník prohlásí, že protivníka zasáhl, považuje se, že má pravdu. Nediskutuje se.

Pokud se útočník dostane do takové blízkosti, že by byl zásah 100%, nemusí (ale může) střílet - stačí jen plácnout "oběť" rukou, či hlavní zbraně, což se považuje za bodnutí dýkou (tiché, rychlé).
Zásah do helmy, a do zbraně je neplatný, přičemž zbraň se považuje za funkční i po zásahu. Zásah do brýlí je platný. Neuznávají se neprůstřelné vesty.

Vojáci jednotlivých jednotek nemusí být viditelně rozlišeni. Jako na vojně platí i zde význam hodností.

Lze používat vysílačky, světelnou i jakoukoliv jinou signalizaci. Zbraně lze vybavit přídavnými zařízeními (optiky, baterky a pod…)

Nedovolené je strkání (do vody, ze srázů atd...); jakékoliv údery; braní cizí zbraně; munice či výstroje.

Hráči mohou používat zátarasy (ty se považují za neprůstřelné) a mohou je i přenášet, nesmí je však používat při jejich přemisťování.Nelze nést zátaras a současně střílet Pouze tehdy, když se jejich nositel zastaví. Mrtvých hráčů nelze využívat jako štíty a ani se za ně krýt.
Jako granáty lze používat jakékoliv petardy, na nichž se týmy před bitvou domluví. Zásah platí při dotyku kusem petardy nebo ní emitovaným materiálem (např. kuličkami, sádrou). Nebo pokud petarda explodovala 2 m od nepřítele na otevřeném prostranství nebo 3m v budově.

Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, plynová maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i pokud nemají výše uvedené ochranné prostředky. Zásah do brýlí či masky je platný.

Kódy:

Stop hry - konec střílení. Všichni odchází k člověku, který kód vyhlásí. Vyhlašuje se při takovém výskytu civilistů, že by bylo neustálé vyhlašování kódu Pauza neúnosné..

Výhra - konec střílení. Všichni odchází na předem domluvené místo. Vyhlašuje se při prohře i výhře kterékoliv strany.

Civil (Pauza )- konec střílení. Může vyhlásit kdokoliv, pokud se v blízkosti objeví civilisti. Smí dobíjet zbraně, ale nesmí se pohybovat.

Konec hry – konec střílení. Celá hra se anuluje a končí. Všichni odchází k člověku který vede hru."

převzato od Bada z  www.airsoft-club.cz