S t a n o v y

Klubu vojenské historie

(občanského sdružení podle zák.83/1990 Sb. O sdružování občanů)

 V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJEME NA NOVÉ VERZI STANOV, V SOUVISLOSTI S PŘEREGISTRACÍ NAŠEHO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NA "SPOLEK",

V SOUVISLOSTI S PLATNOU LEGISLATIVOU.

NOVÉ STANOVY ZDE BUDOU OPĚT ZVEŘEJNĚNY.